Het Studeerkamergesprek

Alleen denken is lastiger dan met anderen!IMG_9787b

Bij de bijeenkomsten van Het Studeerkamergesprek denk je samen. Na een inleiding over een actueel thema of naar aanleiding van een recente publicatie gaan we met elkaar in gesprek. Over een vraag die er toe doet! Door met elkaar het gesprek aan te gaan en te luisteren naar elkaar ontstaat er begrip en verdieping. 

Binnenkort drie gesprekken:

Zondag 14 oktober 2018: Het Studeerkamergesprek – Thema: Wat is het goede? – In de Ethica van Aristoteles is er nog een wereld waarin op een dergelijke vraag een antwoord was dat voor iedereen gold. Hoe zit dat in onze versplinterde wereld?

Zondag 18 november 2018: Het studeerkamergesprek – Thema: “De boodschap in het kort: onze huidige omgangsvorm met niet-menselijke dieren getuigt van speciesisme en antropocentrisme. Wij buiten dieren uit voor eigen gewin, doden ze voor hun huid en hun vlees, verjagen ze, sluiten ze op en testen medicijnen en mascara op ze. En dat alles beschouwen we als gerechtvaardigd.” Dit gaat over het boek De soldaat was een dolfijn van Eva Meijer. Wat vinden wij hiervan?

Zondag 9 december 2018: Het Studeerkamergesprek – Thema: De sprong in de techniek van Lieve Goorden heeft als ondertitel: Nadenken over wat we doen. Hoe gaan we om met de ontwikkelingen in de techniek? Is er vooruitgang of is onze menselijkheid in het geding?

Praktisch

  • Zondagmiddag  van 16.00 – 18.00 uur.
  • Drie Octoberstraat 7, 2313 ZL Leiden, 071-5133069/06-40779078
  • Van tevoren aanmelden onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer.
  • Kosten 35 euro voor drie gesprekken. Het is mogelijk om deel te nemen aan één gesprek. Kosten 14,00 euro per gesprek. Geef in dat geval bij betaling ook aan om welk gesprek het gaat.
  • Het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen op rekening  NL58 INGB 0001 5650 41, t.n.v. W.W. Belier te Leiden.
  • Plaatsing op volgorde van betaling. Losse gesprekken uitsluitend als er nog plaats is.

Minimum aantal deelnemers 5, maximum 10.

Advertisements